Actualitat

Plaques solars piscina climatitzada

Finalitzant la reforma de la piscina climatitzada

RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS PISCINA CLIMATIZADA DE MOLLERUSSA

El consistori de Mollerussa decideix actuar sobre les instal·lacions de la piscina climatitzada. El conjunt de les actuacions tenen tant una part d’obra civil, com una renovació d’equips per a climatitzar la zona de les piscines i el sistema d’aigua calenta sanitària. Refrigeració Miquel Garcia S.L. ha estat la encarregada d’executar la reforma de les instal·lacions.

 

Obra civil Piscina climatitzada

S’aposta per renovar part de la zona de “platges”, on hi havia filtracions, i s’havien malmès part de l’estructura de la zona.

També s’inclou la renovació de les biguetes estructurals i la realització de la plataforma per la nova deshumectadora.

Deshumidificació piscina climatitzada

El projecte inclou la renovació del sistema de climatització, essent aquesta la part més important d ela reforma. Es canvia la deshumectadora per una de nova i muntada a la coberta invertida de la piscina climatitzada. El nou equip disposa de recuperació de calor i un eficient sistema de deshumidificació per mantenir un bon ambient a l’interior del local.

El canvi de la deshumectadora implica la modificació i actualització dels conductes d’aire de la renovació de l’aire interior.

Renovació calderes de gas.

L’escalfament de l’aigua de la piscina climatitzada es fa mitjançant dues calderes de gas i s’ha substituït una de les dues calderes de gas per millorar l’eficiència tèrmica.

Modernització de les instal·lacions

Aquests canvis amb la normativa energètica actual, permeten un estalvi energètic considerable, a part de substituir uns equips ja atacats per l’ambient corrosiu de les piscines i el pas del temps. També es renoven altres equips secundaris de les instal·lacions que formen part del sistema.

Per altra banda s’aposta per fer un canvi en la producció d’aigua calenta, per un sistema més eficient. Es munta un sistema de 24 plaques solars tèrmiques a la coberta de la piscina, per a abastir l’aigua calenta sanitària de totes les instal·lacions de les piscines.

Finalment fruit de l’oferta de la licitació es duen a terme varies millores de seguretat en les instal·lacions: Es munta una línia de vida en la coberta inclinada, i es munta una escala d’accés a la coberta plana.

Les actuacions es duen a terme en els mesos de Novembre, Desembre de 2021, i s’acabaran a inicis de 2022.

Els treballs s’estan portant terme amb l’ajut de les empreses col·laboradores ANGEL RESCALVO, SATAC i ISI, grans professionals en els seus sector i està previst finalitzar-los abans de que acabi l’any 2021