Supermercats DIA de Golmes

La cadena de Supermercats DIA ha reformat la botiga situada a la població de Golmés (Lleida) per adaptar-la als nous temps i necessitats.

La botiga MaxiDia s’ha remodelat interiorment aconseguint uns espais més amplis i una millor distribució dels productes, creant un ambient més agradable pels clients.

Reforma frigorífica

La reforma frigorífica d’aquesta botiga ha constat en la reubicació del mobiliari frigorífic per adaptar-lo al nou disseny del centre amb la modificació dels tubs frigorífics corresponents.

S’ha aprofitat per a reformar la central frigorífica i canviar el gas refrigerant que actualment utilitzava i s’ha instal·lat el refrigerant R-134a que te un menor Potencial d’escalfament atmosfèric (PCA) i amb això contribuir al menor impacte en l’escalfament global.

Per poder fer aquesta adaptació s’ha tingut que adaptar el sistema de control de la central i els sistemes d’expansió.

Una vegada fet el canvi s’ha comprovat el correcte funcionament de la instal·lació i, gràcies al millor COP del gas refrigerant R-134a, la instal·lació resultant ha millorat el rendiment en un 10% respecte al funcionament anterior.

Supermercats DIA

El Grup DIA es una multinacional espanyola especialitzada en la distribució de l’alimentació, productes per la llar i la cura personal. Opera en Espanya, Portugal, Argentina, Brasil y Xina amb 7.700 botigues.

http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20130117/2013/kit-prensa-eco-2013.pdf

Projectes relacionats