Actualitat

TelevisBlue – Monitorització al núvol

El fabricant d’equips i reguladors electrònics per a la refrigeració, Eliwell, ha presentat el seu nou equip, TelevisBlue, per a la monitorització de petites instal·lacions frigorífiques, basat en el núvol i especialment dissenyat per a petites i mitjanes instal·lacions, per a poder gestionar a distància i mantenir sota control tots els valors del sistema de conformitat amb els reglaments APPCC.

TelevisBlue es un producte útil per a recollir i arxivar al núvol totes les temperatures i les alarmes registrades pels dispositius de l’equip amb informes detallats i personalitzats de cada equip/dispositiu.
Ofereix la potencia d’un servei de recollida de dades al núvol, accesible mitjançant Internet amb el kit pre-activat.

 

TelevisBlue – Sol·lució al núvol per a la monitorització d’equips

» Recollida de dades accesible des de la web.
» Kit preactivat per a major simplicitat i rapidesa.
» Utilitza únicament la pròpia connexió de dades móvils M2M protegida per a transferir la informació des de la instal·lació sense necessitat de cap altra configuració addicional.
» Recull i transfereix informació durant 12 mesos des de la primera activació.
» Renovable anualment. En cas de baixa voluntària de la llicencia, les dades romandran consultables durant uns altres 12 mesos.
» No requereix descarrega ni actualització. Només cal registrar-se a la web www.Televisblue.com
Eliwell s’ocupa d’actualitzar el software, publicar noves funcionalitats i actualizar el manual online.

La sol·lució inclou:

 • Connexió serie pels controladors in situ
 • Un módem portátil 2G
 • Una tarjeta SIM M2M pre-activada amb varis operadors en més de 30 paísos
 • Connexió de dades M2M dedicada i protegida entre la pasarela i el servidor del núvol
 • 12 mesos de servei de recollida i emmagatzematge de dades i gestió d’alarmes
 • Funcions de notificació i informes per email
 • Accés per Internet a la configuració del sistema i los dades

Pel propietari de la instal·lació

 • No es necessari contractar personal especialitzado per la instal·lació i el manteniment de l’equip.
 • Envíament diari, setmanal o mensual de l’informe APPCC en format PDF
 • Acces centralitzat a les dades de totes les instal·lacions amb un únic inici de sessió.

Per l’encarregat de manteniment

 • Lectura i senyalització de totes les alarmes dels controladors connectats
 • Notificació de la superació dels límits de temperatura
 • Envíament diari,setmanal o mensual de l’informe complert en format PDF
 • Manteniment de l’equip contractat directament amb Eliwell.
TelevisBlue   TelevisBlue   TelevisBlue   TelevisBlue
Totes les instal·lacions accesibles des d’un punt. Amb un cop de pantalla n’hi ha prou per a coneixer l’estado de tots els sistemes de forma intuitiva.   Control continu. Monitorització constant que notifica a l’instant si es supera un límit d’alarma assignat.   Fàcil accés a la informació en tot moment i des de qualsevol lloc. Mitjançant PC, tablet o smartphone.    Multiusuari. Els propietaris i el personal de manteniment accedeixen a la mateixa informació coneixent immediatament qualsevol modificació. Funció d’enviament d’informes per email.