Actualitat

Tewis F-Gas

Sistema control de fuites TEWIS F-GAS

El sistema F-GAS és un producte innovador desenvolupat per Tewis per la detecció automàtica de fugues de refrigerant en el conjunt de la instal•lació frigorífica, el sistema està dissenyat perquè l’avís es produeixi quan la fuga és encara petita i d’aquesta manera el cost de la reposició de gas sigui mínim.

El sistema F-GAS està format per un conjunt de controladors, detectors de nivell, detectors de gas i sondes que tenen com a objectiu avisar-nos quan s’hagi produït una fuga de gas en la nostra instal•lació.

Vàlid tant per instal•lacions distribuïdes com els termòstats instal•lats sobre els mobles a la sala de vendes com les instal•lacions centralitzades, on els termòstats estan ubicats al quadre elèctric general. El sistema F-GAS interactua amb diferents models de centraletes electròniques de gestió de compressors i ventiladors del mercat, tot i que està optimitzat per EWCM EO de Eliwell. Pel que fa al refrigerant a monitoritzar, el sistema FGAS està especialment desenvolupat per treballar amb tots els gasos requerits davant instal•lacions frigorífiques comercials com R404A, R134A, R507A, R407F, R407A, R407C, R410, etc.

Tipus de sistemes F-GAS

  • Sistema SMART F-GAS per un recipient.
    Té com a controlador un FREE SMART SMP 5500/C/S per la interactuació amb la instal•lació. Aquest control disposa de la sortida digital d’alarma i comunicació RS 485 per comunicar-se amb sistema de tele gestió de la instal•lació i poder emetre alarmes.
  • Sistema EVOLUTION F-GAS per un recipient.
    Sistema FGAS per 1 recipient, amb FREE EVOLUTION per la realització de maniobra de recollida de líquid, aquest EVOLUTION disposa de plug-in Ethernet per poder emetre alarmes per e-mail. Aquest Free EVOLUTION té la funcionalitat de EVO DATA, emet alarmes via e-mail per lectura d’entrades digitals (8) i d’entrades analògiques (6), podent ser ampliable. A més de registre de temperatures i Webserver integrat.
  • Sistema EVOLUTION F-GAS per dos recipients.
    Sistema FGAS per 2 recipients, amb FREE EVOLUTION per la realització de maniobra de recollida de líquid d’ambdós recipients. El FREE EVOLUTION disposa de connectivitat RS485 per comunicació amb sistema de telegestió de la instal•lació. Té com accessori la possibilitat d’incloure el plug-in Ethernet per instal•lacions on no hi hagi sistema de Telegestió.

Alarmes

El sistema FGAS pot senyalitzar alarmes mitjançant un senyal digital (relé), a més, és compatible amb mòdems GSM.
En l’àmbit de comunicacions pot compartir informació amb sistemes amb suport Modbus/modbusTCP com: – Scadas – Televis Go – Televis Compact – Televis Net – Twin Data.
En les instal•lacions que no es disposi de sistema de telegestió s’ha de seleccionar EVOLUTION FGAS amb PLUG-IN ETHERNET que pot enviar e-mails per avís d’alarma. Compatibilitat amb els principals sistemes de CallCenter del mercat.

Funcionament

El funcionament del sistema és totalment automàtic i es basa en regular la instal•lació frigorífica a unes condicions de funcionament estàndard i recollint el gas refrigerant en el dipòsit de líquid de la central frigorífica.

En aquest moment, monitoritza l’altura del líquid refrigerant en el dipòsit i en cas de no arribar a l’altura prefixada en el temps establert, s’envia una alarma al sistema de telegestió.

El sistema es basa en monitoritzar la quantitat de líquid refrigerant existent al dipòsit amb el qual, en cas d’una pèrdua mínima de refrigerant es detectarà sense arribar a situacions en que la instal•lació ha perdut la majoria de refrigerant en adonar-nos que el sistema no fa fred. És per això que aquesta detecció anticipada ens estalvia haver de carregar molt gas refrigerant en una instal•lació amb una petita fuga.

Instal•lació

El sistema TEWIS F-GAS pot ser instal•lat en qualsevol instal•lació frigorífica, nou o existent, ja que no requereix cap connexió sobre el circuit frigorífic.

Un sensor per ultrasò mesura l’altura del gas refrigerant al dipòsit de líquid i amb això evitem qualsevol intervenció en el circuit frigorífic i tampoc es precisa que el dipòsit hagi de tenir una sortida específica per ell.

Pel que fa a la maniobra, en algunes instal•lacions serà necessari adaptar o canviar el sistema de control de la central per actualitzar-ho i poder interactuar amb el sistema F-GAS.

Consulti’ns per realitzar un petit estudi per poder incloure-ho a la seva instal•lació.