Túnel de congelació a PANS GARNIER

El nou túnel de congelació està compost per dos grups frigorífics de 50 kw cadascun, evaporadors de construcció especial pel túnel i dissenyats específicament per a aquesta aplicació, vàlvules d’expansió electròniques i control electrònic del sistema.

Projectes relacionats