Supermercat MAXIDIA a Lleida

Situat a la sortida de la ciutat de Lleida, direcció Huesca, s’ha instal•lat un nou supermercat per completar l’oferta de la zona i Refrigeració Miquel Garcia ha instal•lat el sistema de refrigeració de tota la botiga.

Amb una central frigorífica d’última generació s’aconsegueix un gran estalvi energètic basat en:
– Control de condensació flotant. Estalvis pròxims al 40% respecte a una central similar sense aquest algoritme.
– Pressió d’evaporació activa. Determinada per l’horari i les càrregues de funcionament, s’ajusta a la pressió òptima en cada moment.
– Aprofitament de la calor generada per la instal•lació de refrigeració dels murals frigorífics per escalfar la botiga a l’hivern.

Amb aquest sistema s’obté una climatització “gratuïta” a l’hivern degut bàsicament al fet que la calor que genera la central frigorífica per al manteniment dels productes refrigerats (carns, làctics, xarcuteria, etc) es reintrodueix a la botiga a través d’uns climatitzadors aconseguint un gran estalvi energètic en la calefacció durant l’hivern.

L’autòmat de control també reajusta les temperatures dels serveis per evitar consums innecessaris i poder aconseguir una alta eficiència en la instal•lació frigorífica.

Projectes relacionats