Supermercat DIA a les Borges Blanques

Supermercat DIA a les Borges Blanques

Nova instal•lació frigorífica realitzada per Refrigeració Miquel Garcia SL a la botiga de Supermercats DIA de Les Borges Blanques, a Lleida. La superfície comercial, inaugurada a finals de juny, consta d’una instal•lació frigorífica composta per murals refrigerats connectats a una central frigorífica situada en una sala de màquines específica, una cambra de congelats amb un equip frigorífic independent de tipus compacte i una instal•lació de climatització amb bombes de calor independents del tipus cassette repartides pel sostre de la botiga.

La central frigorífica, del fabricant ZANOTTI, ttreballa amb gas refrigerant tipus R-134a i està formada per dos compressors hermètics de tipus Scroll marca Copeland, un d’ells de tipus digital, un condensador amb ventiladors radials d’alta eficiència i el quadre elèctric de control i potència de la instal•lació està adossat a la mateixa. Aquesta tipologia de central, compacta, de dimensions reduïdes, amb panells insonoritzats i amb pressió disponible per conduir l’aire de ventilació del condensador, resulta ideal per a instal•lacions en espais interiors tancats i de dimensions reduïdes, amb el qual s’aconsegueix tenir una instal•lació frigorífica de qualitat ocupant un mínim d’espai.

El control dels compressors i el condensador es realitza gràcies a una central micro procesada del fabricant ELIWELL, preparada per gestionar sistemes per a una major eficiència energètica com a condensació flotant o control de capacitat dels compressors.

Per a la climatització del local s’han instal•lat quatre equips de tipus split cassette individuals juntament amb una instal•lació de ventilació amb aportació d’aire exterior i un recuperador de calor, amb el qual s’aconsegueix complir totalment la normativa pel que fa al RITE.

Projectes relacionats