Supermercat DIA a Barcelona

Refrigeració Miquel Garcia S.L. ha instal•lat la refrigeració de tota la botiga, que consta de murals refrigerats per a l’exposició i venda de productes carnis, xarcuteria, làctics, etc, així com la secció de congelats amb congeladors autònoms.

Tota la maquinària està centralitzada en una sala de màquines amb compressors frigorífics pel fred i la climatització de la botiga.
El control electrònic permet la gestió del fred per poder optimitzar les arrencades, variadors de velocitat per als ventiladors del condensador, control de condensació flotant i l’aprofitament total de la calor de condensació per a la calefacció de la botiga.
Això últim permet un gran estalvi energètic donat que la calefacció disponible es produeix gràcies a la calor sobrant que en altres instal•lacions es malgasta.

Aquest nou establiment d’aquesta potent cadena de distribució es troba al carrer Bofarull de Barcelona, al barri de Navas.

Projectes relacionats