Reforma CAPRABO Altafulla

Nova instal•lació frigorífica de Refrigeració Miquel Garcia SL.

Reforma integral de la instal•lació frigorífica del local comercial CAPRABO a Altafulla, amb 1500 m2 de superfície a la sala de vendes.

La instal•lació positiva està composta de 12 serveis per a exposició i venda de productes peribles, amb un total de 69.6 metres lineals de mobiliari refrigerat d’exposició i venda, i 11 cambres frigorífiques amb un total de 256 m3 de volum.

El circuit negatiu consta de 3 cambres de congelació i 2 serveis de mobiliari d’exposició i venda de productes congelats de nova instal•lació.

Per satisfer la demanda de fred positiu s’ha instal•lat una central multicompresora del fabricant ZANOTTI amb una capacitat de 74 kW, equipada amb control de velocitat del primer compressor per a una correcta modulació de la potència.

El condensador, del fabricant HK, està equipat amb ventiladors de control electrònic amb control de velocitat, gràcies als quals es controla el consum elèctric dels mateixos i s’aconsegueix una major eficiència energètica

El control de la instal•lació es realitza amb una centraleta micro procesada del fabricant ELIWELL, mitjançant la qual es regula la parcializació de potència dels compressors i la condensació flotant

Caprabo Altafulla

Caprabo Altafulla

Projectes relacionats