Ampliació de les instal•lacions de SDA a Vic

SDA, la Societat de Distribució Alimentària, ha ampliat les seves instal•lacions a Vic (Girona) amb la instal•lació d’una nova cambra de refrigerats per a la conservació de productes làctics.

El nou equipament incorpora dos grups frigorífics independents per donar servei a una cambra frigorífica de la plataforma logística i amb això s’assegura que els treballs de manteniment no afectessin el producte conservat.

L’equipament millora els treballs de distribució del client, conservant perfectament la cadena del fred i assegurant la bona qualitat del producte.

Projectes relacionats